Kontakt os på +45 33 11 11 50 eller mail@hpadvokater.dk

Privatret

Her kan du se, hvilke ydelser vi bl.a. tilbyder

Hos Holm & Partnere Advokater kan vi være dig behjælpelige inden for en bred vifte af privatretlige områder. Herunder finder du et udpluk af vores kompetenceområder.

 

Familierådgivning

Med udgangspunkt i netop din livssituation rådgiver vi dig hvad enten du skal giftes og i den forbindelse ønsker at oprette en ægtepagt, eller hvis du i et testamente ønsker at sikre dig, at arven efter dig fordeles som netop du ønsker det.

Ægtepagter
Når man bliver gift, får man automatisk fælleseje. Ønsker man at have særeje (delvis eller fuldkomment), kræver det, at man opretter en ægtepagt. Holm & Partnere Advokater har flere års erfaring med udarbejdelsen af sådanne.

Testamenter
Det moderne familieliv udfordrer ofte arvelovgivningen. Det er vigtigt at få udarbejdet testamente, hvis der eksempelvis er særbørn og/eller du ønsker, at arven efter dig skal være særeje for dine arvinger. Er I samlevende, arver I ikke automatisk hinanden, medmindre I har udarbejdet et testamente.

Når I har besluttet jer for at få oprettet en testamente skal I kontakte Holm & Partnere Advokater på telefon 33 11 11 50 eller mail cl@hpadvokater.dk. Herefter afholder vi et møde med dig/jer, hvor vi drøfter dine/jeres ønsker og de lovgivningsmæssige muligheder, hvorefter vi udfærdiger et testamente. Det koster 3.900 kr. inkl. moms.

Skilsmisser
Hvis du skal separeres eller skilles, skal der blandt andet tages stilling til, hvem der skal blive boende i en hidtil fælles bolig og hvordan jeres fællesbo skal deles. Hvis I har børn, skal I også tage stilling til forældremyndighed, hvem der skal være bopælsforælder og samværsregler. Det er ofte en svær tid med mange følelser og hvor det kan virke uoverskueligt at være sikker på, at tingene bliver ordnet, sådan som man ønsker det. Vi yder bistand til såvel bodeling som forhold omkring børnene m.v. Læs mere om separation og skilsmisser på www.statsforvaltning.dk.

Dødsboer
Når en person dør, skal formuen registreres og deles mellem arvingerne. Det kaldes, at dødsboet skiftes. Hvis boet er solvent, kan arvingen/arvingerne selv vælge at skifte boet. Det kaldes privat skifte. De allerfleste vælger dog at søge advokatbistand og lade advokaten stå for de formelle ting, da der er forskellige frister og meget papirarbejde forbundet med et skifte. Dette kaldes et privat skifte med advokaten som bobehandler. Vi holder altid et møde med arvingerne, hvor vi undersøger, om der er et testamente, hvem der er arvinger og hvilke aktiver og gæld, afdøde efterlader sig, og hvordan boet kan skiftes.

Vores salær for at behandle et bo begynder ved kr. 20.000 inklusive moms og den endelige udgift afhænger af boets størrelse, antal arvinger og kompleksitet. Læs mere om skifte af dødsboer på www.domstol.dk. Vi kan kontaktes på jh@hpadvokater.dk.

Samejekontrakter
Hvis du er ugift samlevende og køber fast ejendom eller andre større formuegoder sammen med din samlever, er det en god idé at få udarbejdet en samejekontrakt, der regulerer samejeforholdet og ikke mindst, hvad der skal ske, hvis I går fra hinanden.

Hvis du køber fast ejendom eller andre større formuegoder sammen med venner og bekendte i øvrigt, anbefaler vi også, at I får lavet en samejekontrakt, hvor der står, hvad der skal ske, hvis I ikke længere vil eje aktivet sammen.

 

Gældssanering

Vi afholder sammen et gratis møde, hvor du medbringer en liste over alle kreditorer samt lønsedler for de sidste tre måneder. Vi udarbejder sammen et budget som fremsendes til dine kreditorer samt et forslag til betaling af din gæld helt eller delvist.

Salæret til os kan ofte betales af det offentlige i form af retshjælp. Såfremt offentlig hjælp ikke kan opnås, oplyses du under første møde om hvilke omkostninger, der påløber.

En egentlig gældssanering som skal gennemføres i Sø- og Handelsretten forudsætter, at du alene under afviklingen af gælden har et rådighedsbeløb, der svarer til rådighedsbeløbet for en kontanthjælpsmodtager.

Kontakt os på jh@hpadvokater.dk

 

Udlændingesager

Vi yder bistand med at søge opholds- og arbejdstilladelse og familiesammenføring i Danmark, ligesom vi yder bistand med det fortsatte opholdsgrundlag. Læs mere på www.nyidanmark.dk.

 

Sociale sager m.v.

Hvis du er kommet i klemme i systemet fx i forhold til en social ydelse, hjælper vi dig med at få et overblik over sagen og til at komme videre i forhold til de relevante myndigheder. Kontakt os på jh@hpadvokater.dk

 

Erstatningssager

Har du været ude for en ulykke eller har du et krav imod det offentlige, er det en god idé at have en advokat ved din side. Hvis der er en ansvarlig skadevolder, fx ved et trafikuheld, kan du få betalt dine advokatomkostninger af forsikringsselskabet.

 

Strafferet

I Danmark har du som sigtet eller tiltalt i en straffesag frit forsvarervalg. Du bestemmer således selv, hvem du vil have til at forsvare dig, uafhængig af, om du er sigtet/tiltalt i en færdselssag, skattesag, miljøsag eller i en mere traditionel straffesag om berigelseskriminalitet eller personfarlig kriminalitet.

Alting kan betragtes fra to sider. Anklageren i en straffesag betragter tingene på én måde – og du sikkert på en anden.

Med os ved din side er du sikker på, at din side af sagen bliver hørt. I et demokratisk samfund som Danmark har alle ret til et stærkt forsvar. Uanset sagens karakter. Brug derfor os som sparringspartner og talerør fra start til slut.

Velkommen til Holm & Partnere Advokater

Vi er et advokatkontor i Herlev med fokus på personlig og nærværende betjening af vores klienter. Vi lægger vægt på at være professionelle og effektive samtidig med, at tingene foregår i en uhøjtidelig og behagelig atmosfære.

Kontakt os på

Mail@hpadvokater.dk
Tlf.: 33 11 11 50

Eller besøg os i vores centralt beliggende lokaler på Herlev Torv 1, 2, 2730 Herlev.

Åbningstider

Man til Fre - 9.00 til 16.00