Har du sikret dig selv med fuldstændigt særeje?

Har du sikret dig selv med fuldstændigt særeje?

Fuldstændigt særeje betyder kort sagt, at ”mit er mit og dit er dit”. Dette er gældende uanset, om man er i live eller gået bort. Når man vælger at indgå fuldstændigt særeje i sin ægtepagt, hvor der er særeje i forbindelse med separation, skilsmisse og død, betyder det først og fremmest, at du og din ægtefælle ikke skal dele lige over, hvis I bliver separeret eller skilt. Dette kan i visse tilfælde være en god idé, hvis den ene af jer har en betydelig større indtægt end den anden. På den måde sikrer, den i ægteskabet med den højeste indkomst, at han/hun ikke skal afgive noget af sin formue i tilfælde af skilsmisse.

Det kan være svært helt at finde rundt i, om man skal vælge fuldtsændig særeje eller ej, men læs videre, hvis du gerne vil blive lidt klogere på, hvornår det er en god idé, og hvornår det ikke er en god idé. 

Hvornår skal du vælge fuldstændig særeje?

Hvis du har børn udenfor dit nuværende ægteskab, og ønsker du, at de skal modtage deres arv med det samme, efter du er gået bort, skal du vælge fuldstændigt særeje. På den måde sikrer du, at dine børn arver den del af din formue. Du skal dog være opmærskom på, at det betyder, at din ægtefælle vil få mindre arv efter du er gået bort. 

Hvis den ene af jer i ægteskabet sidder på en stor gæld, kan det også være fordelagtigt at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje. Så beskytter I nemlig den af jer, som ikke har gæld. Skulle I ikke have indgået fuldstændig særeje, og skulle den gældshavende gå hen og gå bort, er det altså den anden i ægteskabet, som hæfter for dennes gæld.

Du bør også overveje fuldstændigt særeje, hvis du enten gerne vil starte en virksomhed eller ejer en virksomhed, som du gerne vil beholde, hvis du og din ægefælle skulle gå hen og blive skilt. 

Hvornår skal du ikke vælge fuldstændigt særeje?

Du skal ikke vælge fuldstændigt særeje, hvis du gerne vil sikre, at din efterladte ægtefælle mest muligt efter du er gået bort. Din efterladte ægtefælle, vil stadig modtage arv, men den afdødes særeje vil blive fordelt ligelidt ud fra et testamente eller arveloven. Har I ikke operettet et testamente, vil arveloven bestemme, at afdødes ægefælle arver alt efter dig – medmindre der selvfølgelig er børn i billedet. Er dette tilfældet, vil arven blive delt således at ægtefællen arver den ene halvdel og barnet eller børnene arver den anden halvdel. 

Fuldstændigt særeje er en god måde at sikre sig selv på, men du skal selvfølgelig også være opmærksom på, hvilke konsekvenser det har for din ægtefælle. 

Skriv et svar